un apel la slujire

Ajutor umanitar

De la înfiinţarea Serviciului de Asistenţă Socială al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (Seventh-day Adventist Welfare Service, SAWS) în anul 1956, Biserica Adventistă a făcut o prioritate din ajutorul umanitar şi dezvoltarea comunităţii.

În prezent, Biserica Adventistă desfăşoară acţiuni umanitare în mai mult de 120 de ţări, slujind zeci de milioane de oameni în fiecare an. Această prioritate izvorăşte din convingerea adânc înrădăcinată în slujire. În Vechiul Testament, Dumnezeu a prevăzut măsuri pentru săracii poporului Israel. În Noul Testament, în scrierile apostolului Pavel este deschisă o biserică creştină care a oferit de bunăvoie şi cu generozitate pentru susţinerea celor în nevoie din mijlocul lor (Deuteronom 15:1-11, 2 Corinteni 8:8-15).

Lumea noastră este plină de războaie, dezastre naturale, sărăcie şi foamete, fiind motivaţi să ne aplecăm spre cei în suferinţă în numele lui Isus. Credinţa noastră ne inspiră să manifestăm dragostea lui Hristos faţă de lumea din jurul nostru. Credinţa exprimată prin acţiune poate necesita sacrificiu, însă doar prin slujirea dezinteresată a celorlalţi în relfectăm într-adevăr pe Hristos.

Credinţa noastră activă este exprimată personal în slujirea zilnică a celor din jurul nostru, iar ca organizaţie prin activitatea organizaţiilor umanitare recum Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (Adventist Development and Relief Agency, ADRA) şi Serviciile Comunitare Adventiste (Adventist Community Services, ACS). Pentru credincioşii adventişti nu este suficient să recunoască faptul că în lume există sărăcie. Trebuie să trăim o viaţă în care harul oferit de Dumnezeu se răspândeşte asupra celorlalţi în forma dragostei, a grijii şi a generozităţii (Matei 25:31-45).