un mesaj de transmis

Slujirea misionara

Isus a spus: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19). Acestea sunt cuvintele care îi motivează pe credincioşii adventişti de ziua a şaptea.

În anul 1874, John Nevins Andrews a plecat în Europa, fiind primul misionar adventist oficial. Acesta a organizat un grup de credincioşi în Elveţia şi a contribuit la înfiinţarea unei edituri.

În prezent, Biserica Adventistă este prezentă în mai mult de 200 de ţări. Printre demersurile sale se numără o reţea de televiziune prin satelit, o reţea de radio prin care transmite pe unde scurte prezentă în toată lumea, o amplă reţea de edituri, mii de şcoli, o amplă reţea de spitale şi clinici, şi sute de misionari. Acestea includ, de asemenea, activităţi umanitare desfăşurate în toată lumea prin intermediul Agenţiei Adventiste pentru Refacere, Dezvoltare şi Ajutor (ADRA) şi al Serviciilor Comunitare Adventiste (ACS).

Misiunea bisericii nu se limitează doar la transmiterea veştii bune cu privire la salvarea prin Isus, ci include şi alinarea suferinţei. Isus a spus că la revenirea Sa le va spune urmaşilor Săi: „Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit;36 am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine. (…) ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (Matei 25:35-40).

Credincioşii adventişti de ziua a şaptea susţin cu generozitate eforturile misionare ale Bisericii prin intermediul zecimilor şi darurilor lor.

Dacă există o singură persoană care nu cunoaşte dragostea lui Dumnezeu, încă mai avem nevoie de misionari.