Libertatea de a crede

Libertate religioasa

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea crede cu tărie în libertatea religioasă a tuturor oamenilor. Conștiința unei persoane, și nu autoritățile ar trebui să îi dicteze acesteia alegerea de a se închina – sau de a nu se închina.

Am susținut aceste obiective timp de peste 100 de ani, prin intermediul departamentului nostru de Relații Oficiale și Libertate Religioasă (ROLR), atât în fața guvernelor, cât și a organizațiilor internaționale și religioase.

Facem acest lucru prin diverse modalități – de exemplu, luptând împotriva legilor care ar interzice libertatea religioasă a indivizilor, lucrând pentru eliberarea persoanelor închise din motive de conștiință și susținând drepturile persoanelor concediate din motive de conștiință.

Departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste susține, de asemenea, International Religious Liberty Association (IRLA, Asociația Internațională pentru Libertate Religioasă), o organizație fără caracter confesional care susține libertatea religioasă în lume.

Prima organizație de acest fel, IRLA reunește reprezentanți ai multor denominațiuni – inclusiv catolici, baptiști, musulmani, evrei, mormoni, buddiști și alții – pentru a susține libertatea religioasă. RORL și IRLA promovează această cooperare vitală prin intermediul conferințelor și festivalurilor de libertate religioasă și prin alte evenimente, conștientizând oamenii cu privire la importanța libertății religioase și educând oficiali guvernamentali din toată lumea.

Libertatea religioasă este vitală pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Deși suntem o denominațiune al cărui număr de credincioși crește rapid în toată lumea, biserica se regăsește deseori în postura de minoritate religioasă, înțelegând astfel importanța accesului la cuvânt al tuturor vocilor.

Biserica Adventistă crede că lupta împotriva opresiunii religioase și apărarea dreptului persoanei de a se închina în concordanță cu propria conștiință – indiferent de afilierea religioasă a acesteia – este pentru binele tuturor.